Kurs doskonalący Elearning w Edukacji - platforma Moodle jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy będą wykorzystywać elearning jako metodę wspomagającą proces nauczania - uczenia się w szkole lub placówce.
Kurs jest prowadzony w formie elearningowej i składa się z bloku wstępnego i 4 bloków programowych.

Aktywny udział w kursie pozwoli uczestnikom zdobyć wiedzę i umiejętności umożliwiające stworzenie własnego repozytorium e – zasobów z wykorzystaniem narzędzi platformy elearningowej Moodle.