Regulamin korzystania z platformy Szkolenia Online

Kliknij na link regulaminplatformySzkoleniaOnline22022016.pdf, by wyświetlić plik.

Korzystanie z zasobów platformy elearningowej jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu Platformy elearninigowej Szkolenia Online.

Administrator platformy:
Piotr Halama - p.halama@cdn.pila.pl