CDN w Pile

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE

UL. BYDGOSKA 21 

64-920 PIŁA

tel. 67 351 17 50, fax. 67 352 70 16

Kredyt Bank S.A. I oddział w Pile 
68 1500 1041 1210 4005 6238 0000

NIP: 764-26-25-165

REGON: 301169737

Last modified: Tuesday, 16 December 2014, 9:47 PM