Narzędzia platformy Moodle

AKTYWNOŚCI

1. Ankieta - modułu ankiety zawiera trzy typy instrumentów dla badania oceny i stymulowana kształcenia w środowisku on-line. Nauczyciel może wykorzystać je w celu zebrania danych o swojej klasie i refleksji nad własnymi metodami nauczania.

2. Baza danych - moduł bazy danych umożliwia uczestnikom tworzenie, utrzymanie i przeszukiwanie zbioru rekordów. Format i struktura tych rekordów jest niemal nieograniczona, mogą wystąpić m.in. zdjęcia, pliki, adresy, liczby i teksty.

3. Czat - moduł czat pozwala uczestnikom na dyskusję poprzez sieć w czasie rzeczywistym. Jest to użyteczne narzędzie pozwalające na lepsze zrozumienie siebie nawzajem oraz tematu, który jest omawiany - sposób funkcjonowania pokojów czatu zasadniczo różni się od asynchronicznych forów.

4. Forum - moduł forum pozwala na prowadzenie dyskusji. Fora mogą posiadać różną strukturę i mogą umożliwiać ocenę każdego postu przez współuczestników. Posty mogą być przeglądane w różnych formatach i mogą zawierać załączniki. Uczestnicy, którzy są subskrybentami forum otrzymają pocztą elektroniczną kopie każdego nowego postu. Prowadzący może narzucić subskrypcję wszystkim uczestnikom.

5. Głosowanie - moduł głosowania umożliwia nauczycielowi zadawanie pytań i określenie listy wielokrotnych odpowiedzi.

6. Lekcja - lekcja pozwala na przedstawienie treści w interesujący sposób na wielu stronach. Każda strona zwykle kończy się pytaniem i kilkoma odpowiedziami. W zależności od postępów studenta, albo idzie on do przodu z materiałem, albo jest cofany. Nawigacja lekcji może być albo uproszczona ale może też być dużo bardziej skomplikowana w zależności od struktury materiału lekcyjnego.

7. Pakiet SCORM - SCORM i AICC to zbiór specyfikacji zapewniających interoperacyjność, dostępność i ponowne wykorzystanie internetowych materiałów dydaktycznych. Moduł SCORM/AICC pozwala na umieszczanie w kursach pakietów SCORM/AICC.

8. Quiz - moduł quiz pozwala nauczycielowi na tworzenie testów składających się z pytań wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz, dopasowywań i inne rodzajów. Każde podejście jest automatycznie oceniane, a prowadzący może decydować, czy wyświetlać informacje zwrotne i/lub poprawne odpowiedzi.

9. Słownik pojęć - moduł słownika pojęć umożliwia uczestnikom tworzenie i używanie zbioru definicji, jak w słowniku. Gdziekolwiek w treściach kursu pojawią się słowa lub zwroty ze słownika, mogą być automatycznie zamieniane na linki do wpisu w słowniku.

10. Warsztat - moduł warsztat pozwala na zbieranie, przeglądanie oraz wzajemną recenzję prac przesłanych przez studentów.
Studenci składają prace w dowolnym formacie (mogą być to pliki takie jak word, excel, graficzne itp, lub tekst wprowadzany bezpośrednio do edytora).
Prace są recenzowane w oparciu o kryteria zdefiniowane przez nauczyciela w odpowiednim formularzu. Proces wzajemnego recenzowania prac, oraz zrozumienie kryteriów oceny może być wstępnie przećwiczony z wykorzystaniem przykładowych prac do oceny, przesłanych przez nauczyciela. Nauczyciel może również zamieścić przykładowe recenzje tych przykładowych prac. Studenci otrzymują do zrecenzowania prace jednego lub więcej współuczestników kursu. Proces recenzji może być anonimowy.
W tym module student otrzymuje dwie oceny: ocena za złożoną pracę, oraz ocena za jakość recenzowania prac innych studentów. Obydwie oceny są widoczne w dzienniku ocen.

11. Wiki - praca grupowa studentów.

12. Zadanie - moduł zadania domowego pozwala nauczycielowi na komunikowanie się, zbieranie prac, ocenę i ich komentowanie.
Studenci składają prace w formie plików dowolnego typu (tekstowe, multimedialne, obrazy itd). Prace mogą być składane w postaci tekstu wprowadzanego bezpośrednio w edytorze na stronie. Moduł zadania domowego może być także wykorzystany do przypomnienia studentom o zadaniach z poza systemu Moodle (zadania offline).
Nauczyciel oceniając zadania może zamieścić komentarz, oraz przesłać pliki (np. poprawioną pracę studenta, czy plik audio z komentarzem). Ocena może być wystawiona w skali numerycznej lub innej. Wystawione oceny widoczne są w dzienniku ocen.

13. Moduł zewnętrzny - zewnętrzne moduły pozwalają użytkownikom Moodle na interakcję z zasobami dydaktycznymi na innych stronach. Na przykład, zewnętrzne moduł może zapewnić dostęp do nowego rodzaju aktywności lub materiałów dydaktycznych od wydawcy.

ZASOBY

1. Adres URL - moduł URL umożliwia nauczycielowi podać link internetowy jako zasób przedmiotów. Wszystko, co jest łatwo dostępne w Internecie, na przykład dokumenty lub obrazy, może być związany z adresem URL. Istnieje także możliwość powiązania z repozytorium np. takich jak Flickr, YouTube czy Wikimedia.

2. Etykieta - etykieta umożliwia wstawienie tekstu i obrazów pomiędzy aktywnościami na stronie kursu.

3. Folder - moduł folder pozwala na wyświetlanie wielu plików w pojedynczym folderze, redukując potrzebę przewijania strony.
4. Książka - książka jest prostym materiałem do studiowania.

5. Pakiet treści IMS - pakiet treści IMS pozwala, aby pakiety stworzone zgodnie ze specyfikacją IMS były wyświetlane w kursie.

6. Plik - moduł plików umożliwia nauczycielowi umieszczenie pliku jako zasobu przedmiotowego; plik zostanie wyświetlony w interfejsie kursu. Plik może zawierać pliki pomocnicze, na przykład strona HTML, osadzone obrazy lub obiekty Flash.

7. Strona - moduł strony pozwala na tworzenie stron przy pomocy edytora tekstowego. Storna może zawierać tekst, grafikę, dźwięk, wideo, linki do innych stron oraz wbudowaną zawartość taką jak np. Google Maps czy Youtube.

Last modified: Sunday, 5 February 2017, 7:00 AM