Szkolenia Online

Szkolenia Online - platforma elearningowa Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

Oferujemy darmową przestrzeń na platformie szkołom i nauczycielom zainteresowanym wdrażaniem edukacyjnego elearningu!