Aktualności

Kursy elearningowe - Moodle

 
 
Picture of Piotr Halama
Kursy elearningowe - Moodle
by Piotr Halama - Saturday, 14 March 2015, 5:34 AM
 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile zaprasza na kursy doskonalące przeznaczone dla nauczycieli, którzy będą przygotowywać kursy on-line w szkole lub placówce.

Elearning w edukacji staje się coraz bardziej popularny, tworząc alternatywną i nowoczesną formę kształcenia. Tworzenie kursu on-line wymaga odpowiedniego metodycznego przygotowania zajęć, w tym opanowania umiejętności tworzenia i doboru materiałów dydaktycznych, prawidłowego komponowania i osadzania na platformie.

Aktywny udział w kursie pozwoli uczestnikom zdobyć wiedzę i umiejętności umożliwiające stworzenie samodzielnie własnego kurs on-line, wykorzystując w tym celu możliwości platformy elearningowej Moodle.

  1. Elearning w edukacji - platforma Moodle (56+12=68h) - kurs będzie prowadzony w formie blended learningu i składać się będzie z bloku wstępnego i 6 bloków programowych. Kurs rozpoczyna się 23.03.2015 r. o godz. 15:30, w CDN Piła w sali 200. Odpłatność za kurs: 175 zł.
  2. Platforma Moodle w edukacji (56h) - kurs będzie prowadzony w formie elearningowej i składać się będzie z bloku wstępnego i 6 bloków programowych. Odpłatność za kurs: 120 zł.

Aby zapisać się na kursy elearningowe należy:

- wejść na stronę http://ecdn.pl;

- zalogować się (gdy jesteś już w bazie CDN), zarejestrować się (gdy jesteś nowym użytkownikiem);

- wejść w zakładkę Dodatkowa oferta i wybrać odpowiedni kurs: V-18 Elearning w edukacji - platforma Moodle; V-19 Platforma Moodle w edukacji.

Autorzy i prowadzący kursy elearningowe: Piotr Halama i Izabela Okrzesik-Frąckowiak.