Kurs prowadzony w formie blended learningu składający się z 7 bloków programowych.